Kommittén för samordnad teknologisk innovation och etik (N 2018:04)

Kommittéberättelse N 2018:04 kommittén, se dir. 2018:85

kommittén, se dir. 2018:85

Kommittén för samordnad teknologisk innovation och etik (N 2018:04)


Beteckning: N 2018:04
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2019-02-27
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:85
Lokal:
Kommittén ska senast den 15 januari 2019 redovisa en planering för sitt kommande arbete. Planeringen ska bland annat inne-hålla en beskrivning av kommitténs tänkta arbetssätt samt tid-punkter och form för kontinuerlig redovisning av kommitténs arbete. Därutöver ska kommittén årligen, senast den 31 december, lämna en delrapportering av arbetet dittills och i denna även föreslå nya eller förändrade fokusområden för arbetet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.


Sammansättning


Ordförande: Simonsson, Jon, fr.o.m. 2018-10-01
Ledamot: Brogren Karlberg, Charlotte, fr.o.m. 2018-12-18
Ledamot: Einhorn, Stefan, fr.o.m. 2018-12-18
Ledamot: Jackelén, Antje, fr.o.m. 2018-12-18
Ledamot: Jermsten, Rikard, fr.o.m. 2018-12-18
Ledamot: Svahn Starrsjö, Kristina, fr.o.m. 2018-12-18
Ledamot: Thedéen, Erik, fr.o.m. 2018-12-18
Sekreterare: Wall, Alexander, fr.o.m. 2018-12-10

Rapporter