Kommittén för ökad ekonomisk jämlikhet (Fi 2018:07)

Kommittéberättelse Fi 2018:07 kommittén, se dir. 2018:74

kommittén, se dir. 2018:74

Kommittén för ökad ekonomisk jämlikhet (Fi 2018:07)


Beteckning: Fi 2018:07
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2018-11-21
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-02
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:74
Lokal:
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2020.


Sammansättning


Ordförande: Molander, Per, fr.o.m. 2018-08-13
Ledamot: Balkfors, Anna, fr.o.m. 2018-08-13
Ledamot: Björklund, Anders, fr.o.m. 2018-08-13
Ledamot: Hedborg, Anna, fr.o.m. 2018-08-13
Ledamot: Holmlund, Helena, fr.o.m. 2018-08-27
Ledamot: Lundberg, Olle, fr.o.m. 2018-08-13
Ledamot: Olsson, Claes, fr.o.m. 2018-08-13
Expert: Johansson, Mats, fr.o.m. 2018-09-12
Expert: Nannesson, Frida, fr.o.m. 2018-09-12 t.o.m. 2018-11-18
Expert: Nahum, Ruth-Aïda, fr.o.m. 2018-11-19
Sekreterare: Eliasson, Tove, fr.o.m. 2018-10-01
Sekreterare: Person Kern, Kristian, fr.o.m. 2018-09-24

Rapporter