Finansmarknadsutredningen (Fi 1997:14)

Kommittéberättelse Fi 1997:14 utredningen, se, dir. 1997:119.

utredningen, se, dir. 1997:119.

Finansmarknadsutredningen (Fi 1997:14)


Beteckning: Fi 1997:14
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2001-03-01
Status: Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-10-23
Direktiv för utredningen, se, dir. 1997:119.
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Dennis, Bengt, fr.o.m. 1997-10-23 t.o.m. 2000-03-14
Sakkunniga: Berglöf, Erik, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 2000-03-14
Sakkunniga: Franzén, Thomas, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 2000-03-14
Sakkunnig: Hammarkvist, Karl Olof, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2000-03-14
Sakkunniga: Ingves, Stefan, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 1999-01-31
Sakkunniga: Nyberg, Lars, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2000-03-14
Sakkunniga: Stenhammar, Olof, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2000-03-14
Expert: Barr, Daniel, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 2000-03-14
Sekreterare: Bäckström, Hans Göran, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2000-04-30
Sekreterare: Niemeyer, Jonas, fr.o.m. 1998-02-01 t.o.m. 2000-04-30
Bitr. sekreterare: Sandmo, Benny, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 1999-05-30

Rapporter

SOU 2000:11Finanssektorns framtid + bilagor