Delegation för främjande av äldre arbetskraft (S 2018:10)

Kommittéberättelse S 2018:10 utredningen, se dir. 2018:83

utredningen, se dir. 2018:83

Delegation för främjande av äldre arbetskraft (S 2018:10)


Beteckning: S 2018:10
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2018-09-27
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:83
Lokal:
Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 oktober 2020.


Sammansättning


Ordförande: Hedborg, Anna, fr.o.m. 2018-08-20
Ledamot: Eriksson, Ingemar, fr.o.m. 2018-08-20
Ledamot: Skog, Ingmar, fr.o.m. 2018-08-20
Ledamot: Svärdman, Håkan, fr.o.m. 2018-08-20
Ledamot: Vingård, Eva, fr.o.m. 2018-08-20
Sakkunnig: Oscarson, Stefan, fr.o.m. 2018-10-01
Expert: Husmark Pehrsson, Christina, fr.o.m. 2018-08-20
Expert: Ljung, Marita, fr.o.m. 2018-08-20
Expert: Lundeteg, Amanda, fr.o.m. 2018-08-20
Expert: Mellkvist, John, fr.o.m. 2018-08-20
Expert: Rundström, Marianne, fr.o.m. 2018-08-20
Expert: von Sydow, Björn, fr.o.m. 2018-08-20
Expert: Westerholm, Barbro, fr.o.m. 2018-08-20
Sekreterare: Söderberg, Maria, fr.o.m. 2018-10-09

Rapporter