Begravningsutredningen (Ku 2008:01)

Kommittéberättelse Ku 2008:01 utredningen se, dir. 2008:39 och dir. 2009:51

utredningen se, dir. 2008:39 och dir. 2009:51

Begravningsutredningen (Ku 2008:01)


Beteckning: Ku 2008:01
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2010-03-12
Status: Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-10
Direktiv för utredningen se, dir. 2008:39 och dir. 2009:51
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Flossing, Kathrin, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert: Andersson, Jan-Olov, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert: Bergkvist, Karin, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert: de Fine Licht, Karin, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert: Granberg, Karin, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert: Kihlberg, Jakob, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert: Larsson, Mats, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert: Lindberg, Anders, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Sekreterare: Kramer, Anna, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-10-07

Rapporter

SOU 2009:79Några begravningsfrågor