Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (Ju 2018:05)

Kommittéberättelse Ju 2018:05 utredningen, se dir. 2018:79

utredningen, se dir. 2018:79

Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (Ju 2018:05)


Beteckning: Ju 2018:05
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-01-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:79
Lokal:SammansättningRapporter