Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:35

Kallelse och föredragningslista 2017/18:35 EU-nämndens sammanträde 2018-05-23

EU-nämndens sammanträde 2018-05-23

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:35


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-05-23 kl. 14:00
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ-54) Entré från Riksgatan 2

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 13 mars 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 27-28 april 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 maj 2018
 2. (ca kl. 14.40) Återrapportering från informellt möte den 16 maj
  Statssekreterare Hans Dahlgren
  Återrapportering från informellt möte mellan EU:s stats-och regeringschefer den 16 maj 2018
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 15 maj 2018.
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 25 maj kl. 08.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar
  * Utrikes frågor
  * Konkurrenskraft