Förtroendet för rättsväsendet i våldtäktsfall

Interpellation 2013/14:281 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 11 februari

Interpellation

2013/14:281 Förtroendet för rättsväsendet i våldtäktsfall

av Monica Green (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

De senaste åren har vi fått ta del av allt fler friande domar för våldtäkt. Det är allvarligt eftersom de som blivit utsatta för en våldtäkt har fått använda mycket energi för att anmäla. Att inte bli trodd och få något slags upprättelse undergräver förtroendet och riskerar att minska antalet som vågar anmäla.

År 2012 var antalet anmälda våldtäkter enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) 6 320 stycken. Alldeles för många av dessa slutade med friande domar. I andra brottstyper är det i genomsnitt 5 procent som slutar med friande dom, enligt Riksåklagaren.

Domstolar bedömer målsäganden som icke trovärdig och målsägandens uppgifter som icke tillförlitliga.

Tingsrätterna ifrågasätter målsägandens reaktioner efter gärningen och tvekar om våldtäkt ägt rum. Domstolarna uttrycker i några fall att målsägandens reaktioner inte varit typiska adekvata reaktioner efter en våldtäkt.

Trots att kvinnor befunnit sig i hjälplöst tillstånd har domar inte fastlagt våldtäkt utan resonerar om en utsatt situation och så vidare.

Jag har följande frågor:

Vad avser justitieministern att göra för att återupprätta förtroendet för rättsväsendet i våldtäktsfall?

Vad avser justitieministern att göra för att hjälpa kvinnor och flickor som blivit utsatta för våldtäkt?

Vad avser justitieministern att göra för att domstolarna ska agera adekvat och trovärdigt i våldtäktsfall?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-11 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-25
Debatt (15 anföranden)