En lastbilsskatt

Interpellation 2017/18:399 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har nu meddelat att en lastbilsskatt åter tas upp på agendan. Tidigare i år har regeringen backat från förslaget efter att det mött stor kritik från bland annat åkerinäringen. Åkerinäringen ser till att företag och konsumenter kan skicka och få sina produkter i tid och spelar därmed en mycket viktig roll för svensk arbetsmarknad. Sverige är ett stort och avlångt land och åkeriernas lastbilstransporter är helt avgörande för tillgänglighet överallt.

Företagare på landsbygden och företag som har långa vägar till alternativa transporter är beroende av fungerande lastbilstransporter. En lastbilsskatt skulle för dem innebära högre kostnader och en stor konkurrensnackdel jämfört med företag i storstäderna och i resten av Europa. Nya lastbilskatter skulle därmed också riskera att många transportberoende företag skulle lämna landsbygden av kostnadsskäl.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

  1. Vilka åtgärder planerar ministern att vidta för att säkerställa konkurrenskraften för företag på landsbygden om regeringen inför en lastbilsskatt?
  2. Kommer svenska åkerier att kompenseras på något vis om ministern och regeringen inför en lastbilsskatt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-27 Överlämnad: 2018-02-27 Anmäld: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-04-13
Debatt (7 anföranden)