Vård och behandling för dem som har psoriasis

Interpellation 2015/16:345

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Nyligen skrev jag en skriftlig fråga till statsrådet om vad statsrådet avser att göra för att förbättra villkoren för och behandlingen av dem som lider av psoriasis.

Svaret jag fick var bland annat följande:

I samband med budgetpropositionen för 2014 beslutade riksdagen om en fyraårig satsning för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningen pågår mellan åren 2014–2017 och omfattar totalt 450 miljoner kronor. Regeringen har inom ramen för satsningen utarbetat en nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar tillsammans med företrädare för patientorganisationer, professionens organisationer, myndigheter och landsting.

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att ytterligare 150 miljoner kronor ska fördelas nästa år för insatser som förbättrar vården för personer med kroniska sjukdomar. Regeringen avser att beslut om användningen av dessa medel inom kort.

Det är bra att regeringen satsar på att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. Men vi vet alla att det är många som lever med kroniska sjukdomar, och det framgår inte av svaret hur dessa satsningar hjälper just personer som lider av psoriasis.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

På vilket sätt skulle dessa satsningar förbättra för just patienter med psoriasis under 2016 och 2017?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-01-28 Överlämnad: 2016-01-28 Anmäld: 2016-02-02 Sista svarsdatum: 2016-02-11 Svarsdatum: 2016-02-23
Debatt (7 anföranden)