Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Vanvård i privat äldreomsorg

Interpellation 2011/12:35 av Olofsson, Eva (V)

av Olofsson, Eva (V)

den 11 oktober

Interpellation

2011/12:35 Vanvård i privat äldreomsorg

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

I dag går det att läsa i Dagens Nyheter om allvarlig vanvård på Koppargården, ett vård- och omsorgsboende i Vällingby som drivs av bolaget Carema sedan 2008. Rapporteringen handlar om undernäring, onödiga amputationer, fallolyckor samt en död patient till följd av blodförgiftning orsakad av ett illa skött sår. Det privata företaget har stor kompetensbrist och har dragit ned mycket på sin personalbemanning.

Sedan Carema tog över verksamheten har en rad rapporter och lex Maria-fall visat att många sjuka äldre farit illa. Stadsdelens inspektioner och uppföljningar har kontinuerligt visat på brister i rutiner kring dokumentation, medicinhantering och hygien, till och med brist på elementära förbrukningsartiklar. Läkarna på Trygg Hälsa AB har kontinuerlig insyn i verksamheten och deras rapport till stadsdelen om de allvarliga missförhållandena är skrämmande.

Tyvärr är inte Koppargården i Vällingby det enda exemplet. Tvärtom har larmrapporter kommit från flera boenden om att vården och omsorgen inte fungerar. Ofta har det pågått diskussioner under flera månader och ibland år utan att missförhållandena rättats till. Vänsterpartiet anser att det är väldigt upprörande att vanvård kan pågå under flera år utan att något görs.

När vård och omsorg privatiseras ingås avtal som är svåra att bryta trots bevisad vanvård. Ansvariga politiker och förvaltningar har inte heller alltid den insyn som behövs. När ett kommunalt äldreboende missköter sig kan ledningen lyftas bort och åtgärder snabbt vidtas. När motsvarande händer hos privata utförare kan det ta månad efter månad utan att missförhållandena i praktiken rättas till.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att det ska bli möjligt att snabbt bryta avtal när det framkommer att vanvård pågår?

Vad avser statsrådet att göra för att öka möjligheterna till insyn i hur de privata utförarna bedriver verksamheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-11 Anmäld: 2011-10-12 Besvarad: 2011-10-25