utlokalisering av delar av FORGUS-verksamheten

Interpellation 2001/02:11 av Patriksson, Runar (fp)

av Patriksson, Runar (fp)

den 24 september

Interpellation 2001/02:11

av Runar Patriksson (fp) till försvarsminister Björn von Sydow om utlokalisering av delar av FORGUS-verksamheten

FMUHC i Karlstad upphör inom kort och övergår i formationen FORGUS. FMUHC invigdes 1998 i Karlstad och hann knappt komma i verksamhet förrän det beslutades att arbetsområdet skulle övergå i ny skepnad. FORGUS ledning verkar vara i sin uppbyggnad mycket lik den organisation som FMUHC hade byggt upp i Karolinen i Karlstad.

I Karlstad (Karolinen) finns sedan 1970-talets mitt en stor kompetens på de områden inom försvaret som omfattas inom gamla FMUHC och som nu planeras för FORGUS.

Enligt riksdagens enhälliga beslut den 16 maj 2001 så ska FORGUS ledning förläggas till Karlstad. Detta är helt rätt anser jag. Där finns nämligen landets kompetens inom området samlad. Vissa uppgifter som i dag löses av FMUHC ska dock utlokaliseras till andra orter. Detta verkar vara underligt, onödigt och dyrt. FMUHC har i dag de flesta av de tänkta kompetenserna, inhysta i fungerande lokaler, byggda för denna verksamhet och granne med andra verksamheter som kan samverka. Nämnas kan t.ex. Pliktverket och Räddningsverket.

Rekrytering av officerare, lärare och andra till försvaret hörande kunskap finns i närheten och möjligheten till arbetsbyte (rundgång) är god utan att behöva ändra bostadsort. Här kan också Kristinehamns artilleriregemente räknas in, liksom FSC på Hammarö. Karlstadsområdet blir en av försvarets framtida orter där karriärmöjligheter finns för såväl civil som militär personal. Så vill Folkpartiet liberalerna se det framtida försvarets lokaliseringar.

Med anledning av ovanstående argument anser jag att Försvarsdepartementet borde ge Försvarsmakten direktiv att utnyttja befintliga resurser, investeringar och kompetenser i Karlstad och därmed ompröva beslutet att utlokalisera delar av FORGUS från Karlstad och Karolinen.

Att utlokalisera delar av FORGUS-verksamheten och inte helt förlägga den till Karlstad kommer att innebära förluster, avseende såväl kompetens som pengar.

Vad avser försvarsministern göra åt detta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-24 Anmäld: 2001-10-02 Besvarad: 2001-10-02