Sverigebilden

Interpellation 2017/18:51 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Tidigare har vi kunnat notera hur regeringen varit särskilt mån om hur bilden av Sverige återgivits utomlands. Mot bakgrund av detta är det något förvånande när vi i svensk dagspress får ta del av att den svenska statens högsta representant på Island gör bedömningen att den svenska demokratin är på väg att avvecklas. Utrikesministern har i anslutning till detta låtit meddela att ambassadören på Island, Håkan Juholt, snart lär sig vad det innebär att vara ambassadör.

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström med anledning av ovanstående sönderfaller i två:

 

  1. Delar utrikesministern ambassadörens mycket allvarliga bild av den svenska demokratins utveckling och vilka åtgärder avser ministern annars att vidta för att säkerställa att bilden av Sverige utomlands inte påverkas negativt?
  2. Har utrikesministern fortfarande förtroende för Sveriges ambassadör på Island, givet ministerns uttalande att han inte behärskar sitt uppdrag fullt ut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-18 Överlämnad: 2017-10-24 Anmäld: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-11-09 Sista svarsdatum: 2017-11-14
Debatt (11 anföranden)