Skatteutjämningssystemet

Interpellation 2012/13:90 av Bucht, Sven-Erik (S)

av Bucht, Sven-Erik (S)

den 6 november

Interpellation

2012/13:90 Skatteutjämningssystemet

av Sven-Erik Bucht (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

En enhällig utredning med alla partier, utom SD som inte deltog i utredningen, överlämnade sitt slutbetänkande Likvärdiga förutsättningar till regeringen i april 2011. Kommittén föreslog förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningen, med förslag till införande den 1 januari 2013. Förslagen på förändringar beror på att samhället har förändrats sedan den förra översynen.

Den parlamentariska utredningen presenterade, efter flera kompromisser, ett enhälligt förslag. Men den moderatledda regeringen vill inte komma med något förslag antagligen beroende på att några moderatstyrda kommuner gör stora vinster på systemet, de får mer i bidrag av staten än vad kostnaden är för till exempel förskolan. Då kan de behålla en lägre skattesats.

När inte regeringen kom med något förslag i våras beslutade riksdagen på initiativ av V, S och MP att regeringen ska komma med en proposition om förändring av utjämningssystemet till riksdagen under hösten 2012. Nu i propositionsförteckningen för hösten finns inte förslaget med.

Regeringens passivitet drabbar orättvist många kommuner, bland annat mitt hemlän Norrbotten. Enligt slutbetänkandet Likvärdiga förutsättningar skulle som exempel Bodens kommun få 14,3 miljoner kronor mer i statsbidrag nästa år, Kalix kommun 18,4 miljoner kronor mer, Pajala 7,7 miljoner kronor mer, Haparanda 14,8 miljoner kronor mer. Detta är pengar som behövs till förskolan, skolan och äldreomsorgen. Det är mycket pengar till verksamheten.

Jag har följande frågor till ministern:

När avser statsrådet och regeringen att lägga fram en proposition om en förändring av utjämningssystemet?

Hur länge avser statsrådet och regeringen att nonchalera riksdagens beslut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-06 Anmäld: 2012-11-06 Besvarad: 2012-11-16
Debatt (18 anföranden)