Regeringens syfte med arbetsmarknadspolitiken

Interpellation 2008/09:287 av Björck, Patrik (s)

av Björck, Patrik (s)

den 28 januari

Interpellation

2008/09:287 Regeringens syfte med arbetsmarknadspolitiken

av Patrik Björck (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Sverige står mitt uppe i en kris som slagit hårt mot arbetsmarknaden. Arbetslösheten bara ökar, nya varsel kommer varje dag; bransch efter bransch drabbas. Fordonsindustrins framtid i Sverige hotas och alla goda krafter behövs för att få ordning på situationen.

Fack och arbetsgivare är tillsammans med de av regeringen utsedda samordningsmännen överens om att en viktig åtgärd som det finns stort behov av är att se till att personalen kan stanna kvar i företagen och få utbildning i stället för att sägas upp. Vi socialdemokrater har lagt fram sådana förslag och är beredda att diskutera deras utformning men regeringen säger nej.

Eller gör man det? Olika besked har lämnats fram och tillbaka i denna viktiga fråga under flera veckor samtidigt som fordonsindustrin blöder.

Nu är det dags att regeringen talar klarspråk så att alla inblandade parter får ett besked. Var står regeringen egentligen?

Avser näringsministern att ta initiativ till att klargöra regeringens hållning i denna viktiga fråga?

Kan ministern gå arbetsgivarna, de anställdas fackliga organisationer och de av regeringen utsedda samordningsmännen till mötes och ta initiativ till att finansiera ett system där anställda kan vara kvar i företagen och utbildas för att företagen ska gå starka ur denna svåra kris?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-28 Anmäld: 2009-01-28 Besvarad: 2009-02-17
Debatt (9 anföranden)