Politisering av utredningsväsendet

Interpellation 2007/08:252 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 30 november

Interpellation

2007/08:252 Politisering av utredningsväsendet

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den 21 november 2007 presenterade näringsminister Maud Olofsson en ny utredare av trygghetssystem för företagare. I samband med detta gavs en beskrivning av den förre utredarens bakgrund som gav en helt felaktig bild av honom. Han framställdes som en person utan kunskaper om eget företagande och som valarbetare åt den fackliga organisationen Seko i valet 2006. Eftersom mannen inte arbetat för Seko och dessutom drivit egna företag i åtta år var uppgifterna gravt vilseledande. De officiella motiv näringsministern gav för att byta ut honom stämde alltså inte. KU ska granska detta närmare.

Däremot reses ytterligare några frågor. Är den borgerliga regeringen på väg att partipolitisera utredningsväsendet? Kommer man att byta ut fler utredare för att de råkar ha åsikter som inte stämmer överens med regeringens? Det vore allvarligt och ett brott mot svensk tradition.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till vice statsministern:

Hur agerar statsrådet i en situation då utredare har åsikter som inte stämmer överens med regeringens?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-30 Anmäld: 2007-12-03 Svar fördröjt anmält: 2007-12-13 Besvarad: 2007-12-18
Debatt (15 anföranden)