Personaltäthet i den privat utförda vården

Interpellation 2011/12:228

av Persson, Peter (S)

den 10 februari

Interpellation

2011/12:228 Personaltäthet i den privat utförda vården

av Peter Persson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Under hösten 2011 inträffade flera uppmärksammade skandaler med vanvård vid framför allt vårdföretaget Caremas äldreboenden, som ledde till en omfattande debatt om den privat utförda vården. Varje enskilt fall är unikt och vanvård är som tur är mycket ovanligt, men det finns faktiskt systematiska skillnader mellan privat och offentligt driven vård. Socialstyrelsen har jämfört personaltätheten på enskilda och kommunala äldreboenden under åren 2008–2010 och funnit att de privatdrivna hade 10 procent lägre bemanning än de kommunala under hela den undersökta perioden. Internationella studier visar att vårdbolag drivna av stora riskkapitalbolag håller lägre kvalitet, ofta på grund av just lägre personaltäthet.

Vad avser socialministern att göra för att undvika en försämrad kvalitet och lägre personaltäthet i den svenska välfärdssektorn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-10 Anmäld: 2012-02-13 Besvarad: 2012-03-01
Debatt (7 anföranden)