Offensiva åtgärder inom upphovsrättsområdet

Interpellation 2015/16:87

av Jörgen Warborn (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den nya tekniken, särskilt bredbandsutvecklingen, har förändrat villkoren för dagens upphovsmän. Men grundtanken bakom upphovsrätten är fortfarande densamma: att upphovsmän ska kunna leva på och få bestämma över sitt skapande. Mediavisions senaste rapport visar att piratkopieringen av film och tv i Sverige (streamning och nedladdning) har ökat med drygt 30 procent sedan förra mätningen för ett år sedan. Under 2015 piratkopierades ca 290 miljoner filmer och tv-avsnitt jämfört med 220 miljoner filmer och tv-avsnitt år 2014. Detta är inte bara en stor förlust för upphovsmännen utan det är dessutom ett stort problem för företagen och för staten. När allt försvinner ut i en svart marknad försvinner även moms och andra skatteintäkter som väl kan behövas för att öka resurserna till skola, vård och omsorg.

Trots att illegal nedladdning och streamning är ett växande problem verkar regeringen vara passiv. Det mest konkreta som regeringen föreslår är ett rundabordssamtal med berörda personer inom upphovsrättsområdet. Det är viktigt att ett sådant möte är väl förberett av regeringen, och att regeringen kommer till samtalen med konkreta åtgärder som regeringen är beredd att genomföra.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

Vilka konkreta förslag för att stärka upphovsrätten kommer ministern och regeringen att presentera vid det planerade rundabordssamtalet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-21 Överlämnad: 2015-10-22 Anmäld: 2015-10-23 Svarsdatum: 2015-11-06 Sista svarsdatum: 2015-11-12
Debatt (9 anföranden)