Medborgarlön

Interpellation 2015/16:58 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

På Brännpunkt i Svenska Dagbladet skriver ett antal ledande riksdagsledamöter från MP att kravet på medborgarlön fortfarande är ett av partiets viktigaste frågor. Det handlar alltså om att alla utan krav på att göra rätt för sig ska garanteras en grundinkomst och på så sätt kunna slippa slitsamma jobb.

Skulle vi befinna oss i samma situation som rådde 2006 med 200 000 fler i utanförskap som samhället måste försörja  - oavsett om det rör sig om människor i arbetslöshet, förtidspension eller sjukskrivning - skulle statskassan vara flera hundra miljarder kronor kort. Också frågan om sex timmars arbetsdag lyftes fram av MP-ledamöterna. Ett sådant förslag skulle enligt riksdagens utredningstjänst kosta runt 200 miljarder kronor.

Samhällskostnaden för en sådan politik skulle bli närmast oöverstiglig. I ett första steg skulle det bli landets arbetande skattebetalare som skulle få bära den bördan. Det till en grad som i det närmaste skulle erodera samhällskontraktet när gränsen för vad man kan förvänta sig av sina medmänniskor passeras. I förlängningen skulle det dock leda till att Sverige blir ett nytt Grekland som lever över sina tillgångar och ganska snabbt står inför en ekonomisk systemkollaps. Då skulle slutligen alla drabbas när omfattande nedskärningar i välfärden tvingas igenom.

I decennier har det funnits en naiv vänster som blundar för verkligheten och ständigt tror sig kunna ge allt till alla utan konsekvenser. Detta är häpnadsväckande mot bakgrund av vad som precis hänt i södra Europa. De kommer dock aldrig att på allvar få göra verkligt avtryck i svensk politik. Likväl är de en del av regeringsunderlaget och kommer att få igenom delar av sin politik. Frågan är hur mycket? I budgetpropositionen har regeringen reserverat ett antal miljarder för kommande års satsningar. Kommer medborgarlön eller friår att vara med bland dessa? Finansministern måste ge besked!


Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

1. För regeringen diskussioner om att införa medborgarlön eller sex timmars arbetsdag?

2. Kan finansministern garantera att regeringen inte kommer att lägga fram förslag om införandet av en medborgarlön eller sex timmars arbetsdag?

3. Hur ställer sig finansministern till idén om att införa en medborgarlön och sex timmars arbetsdag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-10-07 Överlämnad: 2015-10-09 Anmäld: 2015-10-13 Sista svarsdatum: 2015-11-02 Svarsdatum: 2015-11-03
Debatt (9 anföranden)