Kriminaliseringen av sexköp

Interpellation 2007/08:39

av Yazdanfar, Maryam (s)

den 5 oktober

Interpellation

2007/08:39 Kriminaliseringen av sexköp

av Maryam Yazdanfar (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den svenska sexköpslagen trädde i kraft 1999. Den kriminaliserar köpare av sex och är en unik lagstiftning. Socialdemokraterna har arbetat hårt internationellt för att påverka andra länder att uppmärksamma det hänsynslösa utnyttjandet av kvinnor. Prostitution är starkt förbundet med människohandel. Därför har det varit viktigt att övertyga andra länder om vikten av att införa förbud mot köp av sexuella tjänster.

Under Europarådets höstsession behandlades en kontroversiell resolution om prostitution. Resolutionen gör bland annat skillnad på frivillig och ofrivillig prostitution. Att ofrivillig prostitution ska bekämpas är självklart. Det kontroversiella är att rapporten erkänner myten om den lyckliga horan och att så kallad frivillig prostitution accepteras, som om det vore vilket yrke som helst. Det innebär alltså att majoriteten av länder som ingår i Europarådet godkänner att vissa män tar sig makten att köpa vissa kvinnors kroppar för att utnyttja dessa att förlusta sig med.

I den svenska delegationen trodde vi att vi var eniga avseende synen på sexköp. Vi trodde att det fanns en svensk inställning om att vi inte vill ha prostitution, men att skulden ska läggas på sexköparen och inte på den utsatta kvinnan. Även om det finns partier i Sveriges riksdag som när lagen stiftades var emot denna har insikten sakta vuxit och under senare tid har det inte höjts några röster för att riva upp lagen.

Moderaternas hantering av resolutionen kom därför som något av en chock. Av de tre moderater som hade rösträtt i voteringen valde två att inte infinna sig medan den tredje, den moderate riksdagsmannen Göran Lindblad, valde att rösta för synen på frivillig prostitution. Ett steg framåt, säger den moderate riksdagsmannen i Aftonbladet den 5 oktober 2007. Det är en allvarlig attitydmarkering gentemot prostitution av det största svenska borgerliga partiet.

Med anledning av detta frågar jag justitieminister Beatrice Ask:

Avser justitieministern att förändra nuvarande lagstiftning så att prostitution accepteras i den riktning som de svenska moderaterna förespråkar i Europarådet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-05 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-23
Debatt (19 anföranden)