Kontroll av vårdcentraler inom vårdvalet

Interpellation 2012/13:441 av Larsson, Hillevi (S)

av Larsson, Hillevi (S)

den 22 maj

Interpellation

2012/13:441 Kontroll av vårdcentraler inom vårdvalet

av Hillevi Larsson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Redan häromåret uppdagades det att sjukligheten bland patienter på ett stort antal privata vårdcentraler i Skåne hade ökat medan patienterna i stället blivit friskare på de offentliga vårdcentralerna. Inom hälsovalet får vårdcentralerna betalt per patient, och ju sjukare patienten är desto mer ersättning får vårdcentralen. Värdet är relativt, det vill säga om patienterna på en vårdcentral är ovanligt sjuka så räknas patienterna på andra vårdcentraler automatiskt som friskare.

Sedan vårdcentralerna i Skåne gick in i hälsovalet baserat på antal diagnoser, har man kunnat se en ökning av sjukligheten hos patienterna på de privata vårdcentralerna. På flera vårdcentraler har ökningen varit stor. Motsvarande ökning har inte kunnat ses på flertalet av de offentliga vårdcentralerna.

Nyligen rapporterade Sveriges Radio om missbruk inom Jönköpings län. Enligt samma system som tillämpas i Skåne, ACG-systemet (baserat på antal diagnoser), har vårdcentraler kunnat lägga beslag på mångmiljonbelopp genom att sätta massor av diagnoser på sina patienter. Om en patient söker vård för ett hälsoproblem skrivs en mängd diagnoser in i journalen i samband med läkarbesöket, trots att dessa inte är relevanta för besöket. Det har till och med förekommit att en sköterska satts att ringa runt till patienter för att samla in diagnoser. Sådana samtal har kunnat femdubbla ersättningen per patient till vårdcentralen. Vårdcentralen behövde inte ens träffa patienterna för att få ersättning!

Hälften av Sveriges landsting tillämpar i dag ACG-systemet. Det finns all anledning att kritiskt granska ACG-systemet och kontrollera hur vårdcentralerna i berörda landsting tillämpar systemet. Det finns uppenbarligen risk för missbruk!

Vårdvalet, där olika vårdcentraler konkurrerar om patienter och ekonomisk ersättning inom landstingen, riskerar inte bara att leda till osund konkurrens när det gäller ACG-systemet. Marknadsföringen gentemot patienterna är ett annat område som behöver ses över.

Ett aktuellt exempel gäller en privat vårdcentral i Ängelholm i Skåne som bjöd på gratis inträde på krogen för ungdomar, mot att de listade sig på vårdcentralen. Många ungdomar förstod inte vad de skrev under och kände sig i efterhand lurade. Det är allvarligt att vårdcentraler kan använda så här tveksamma metoder i syfte att få fler listade patienter, och därmed högre ekonomisk ersättning från landstinget.

Mina frågor till sjukvårdsministern är:

Vad gör socialministern för att stävja missbruk inom ramen för de olika vårdvalssystem som tillämpas?

Vad gör socialministern för att främja system som premierar de vårdcentraler som sköter sig?

Avser socialministern att verka för etiska riktlinjer som klargör var gränsen går för vad som är acceptabelt för vårdcentraler att göra i syfte att öka den ekonomiska ersättningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-22 Anmäld: 2013-05-22 Svar fördröjt anmält: 2013-06-05 Besvarad: 2013-06-11
Debatt (11 anföranden)