Kollektivavtal vid upphandling

Interpellation 2017/18:390 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I maj 2017 antogs proposition 2016/17:163 om arbetsrättsliga villkor vid upphandling.

De nya reglerna innebär enligt min mening inte att det är tillåtet att ställa krav på att den upphandlade leverantören ska vara bunden av kollektivavtal. 

Mina frågor till statsrådet Ardalan Shekarabi är:

 

1. Delar statsrådet uppfattningen att de nya reglerna inte gör det tillåtet att ställa krav på att den upphandlade leverantören ska vara bunden av kollektivavtal?

2. Vilka generella åtgärder vidtar statsrådet i så fall för att tydliggöra detta för upphandlande myndigheter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-21 Överlämnad: 2018-02-21 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-09 Sista svarsdatum: 2018-03-12
Debatt (9 anföranden)