Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Jobbkrisen och kommunalskattehöjningar

Interpellation 2011/12:235
av Persson, Peter (S)

Händelser

Inlämnad: 2012-02-14 Anmäld: 2012-02-14 Besvarad: 2012-02-28

den 14 februari

Interpellation

2011/12:235 Jobbkrisen och kommunalskattehöjningar

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Politiker i kommuner och landsting tvingas till skattehöjningar för att säkra medborgarnas välfärd och upprätthålla kvaliteten.

I 64 av landets 290 kommuner höjs den totala kommunalskatten, medan den sänks i sex kommuner. De största höjningarna görs i Ydre och Arjeplog med vardera 1 krona. Tio landsting höjer skatten nästa år medan ett sänker. Den största höjningen gör Blekinge med 80 öre följt av Halland med 70 öre. Sammantaget ökar den genomsnittliga kommunalskatten i landet från 31:55 till 31:60 kronor.

Genom vilka ekonomisk-politiska insatser och åtgärder avser finansministern att förstärka kommunernas ekonomi och undvika sänkt service och kvalitet i den kommunala sektorn?

Debatt (9 anföranden)