Israels mur på Västbanken

Interpellation 2009/10:446 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:446 Israels mur på Västbanken

av Monica Green (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Israels mur på Västbanken är 720 kilometer lång och har huvudsakligen byggts av Israel på ockuperat palestinskt territorium. Barriären är ett samlingsnamn på en serie befästningar, åtta meter höga betongmurar, elektroniska övervakningssystem, bevakningstorn, djupa diken och militärvägar samt ett system av motorvägar som palestinier är förbjudna att färdas på.

Den kontroversiella muren kallas av Israel vanligen för säkerhetsstängsel eller antiterrorstängsel, men är en apartheidmur liknade Berlinmuren. Muren har placerats på ett sådant sätt att Israel kan infoga de israeliska bosättningarna och den bördigaste marken på Västbanken. Muren är därmed ett uttryck för en territoriell konflikt.

Muren har avskärmat stora områden inne på Västbanken från omgivningen. Israels högsta domstol har visserligen i en dom fastställt att muren inte får förhindra rörligheten inne på palestinskt område, men det har i praktiken inte upprätthållits. Mellan 24 500 och 57 000 palestinier har genom konstruktionen av barriären förlorat sina hem och blivit flyktingar i sitt eget land.

Den internationella domstolen i Haag har slagit fast att muren står i strid med folkrätten. Domstolen menade att Israel hade rätt att bygga en mur inom sitt eget territorium eller längs gränsen, men inte på den av Israel ockuperade Västbanken. Israel sades därför vara tvunget att riva muren, vilket dock inte har skett.

Vad avser utrikesministern att göra för att Israel ska riva muren som står i strid med folkrätten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-27 Besvarad: 2010-06-18