Handlingsplan för mänskliga rättigheter i Sverige

Interpellation 2013/14:72

av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 25 oktober

Interpellation

2013/14:72 Handlingsplan för mänskliga rättigheter i Sverige

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Den 9 mars 2006 inrättades Delegationen för mänskliga rättigheter som ett led i genomförandet av den dåvarande socialdemokratiska regeringens andra handlingsplan för mänskliga rättigheter i Sverige. Handlingsplanen behandlades i riksdagen i maj 2006 och omfattade 2006 till 2009.

Delegationen skulle också lämna förslag på hur det fortsatta arbetet skulle utformas. Delegationen avslutades sitt arbete i oktober 2010.

Den 17 december 2009, alltså alldeles i slutet av planperioden tillsattes en utvärdering av den gamla handlingsplanen som överlämnades till statsrådet i mars 2011.

En ny plan har aviserats 2012. I årets budget för 2014 står att regeringen avser att återkomma till riksdagen med en skrivelse om en samlad strategi för ett fortsatt arbete med mänskliga rättigheter.

Regeringen har överlämnat förslag till riksdagen inom vissa delar av mänskligarättighetsområdet som exempelvis regeringens strategi för de nationella minoriteterna och regeringens strategi för romsk inkludering.

Detta är bra eftersom det är två viktiga områden som har hög prioritet, men det behövs en heltäckande handlingsplan som omfattar Sveriges strategi för hela MR-området.

Min fråga till statsrådet är:

Kommer vi att få en tredje handlingsplan för mänskliga rättigheter i Sverige som omfattar hela området mänskliga rättigheter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-10-25 Anmäld: 2013-11-04 Svar fördröjt anmält: 2013-11-14 Besvarad: 2013-11-19
Debatt (7 anföranden)