Försäljningen av Apoteket AB

Interpellation 2007/08:533 av Eneroth, Tomas (s)

av Eneroth, Tomas (s)

den 27 mars

Interpellation

2007/08:533 Försäljningen av Apoteket AB

av Tomas Eneroth (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Regeringen deklarerade nyligen att ytterligare ett statligt företag, Apoteket AB, till stor del ska säljas ut. Uppemot hälften av Sveriges ca 1 000 apotek kommer på kort tid att få nya ägare om regeringens planer går i lås. Frågan är dock hur regeringen under tidspress på ett ansvarsfullt sätt säljer ut uppemot 500 apotek i en tid av kreditkris och global finansiell oro. Dagens Industri bedömde nyligen att företagen på regeringens utförsäljningslista tappat 40 miljarder kronor i värde på bara ett år och det finns inget som talar för att möjligheterna att få ut ett skäligt pris för Apoteket AB utvecklats i en annan riktning. I stället innebär ytterligare ett statligt försäljningsobjekt att utrymmet för att få bra betalt i varje enskild affär krymper. Det är också rimligt att anta att priset pressas alltmer ju närmare 2010 utförsäljningsprocessen kommer utan att regeringen lyckats nå sitt utförsäljningsmål på 200 miljarder kronor.

Regeringens planer på en utförsäljning av en stor andel av Apoteket AB:s apotek, det särskilda ansvaret för glesbygdens läkemedelsförsörjning med mera kommer naturligtvis att få stora konsekvenser för företagets värde och möjligheter att konkurrera på samma villkor som de nya aktörerna men inga konsekvensanalyser har ännu redovisats för riksdagen. Det är också i högsta grad oklart hur den nya marknaden ska fungera och vad som kommer att hända med läkemedelspriserna. Jag vill därför ställa följande frågor till socialminister Göran Hägglund:

Anser socialministern att läget nu är gynnsamt för en utförsäljning av en stor del av Apoteket AB:s verksamhet, och kommer socialministern nu att verka för en sådan?

På vilket sätt bedömer socialministern att Apoteket AB:s värde påverkats av det senaste årets finansiella instabilitet?

Vilka konsekvenser får avregleringen av apoteksmarknaden för läkemedelspriserna enligt socialministerns bedömning?

På vilket sätt avser socialministern att efter avregleringen garantera en bra läkemedelstillgänglighet även i glesbygd?

Är det socialministerns bedömning att Apoteket AB efter avregleringen kommer att konkurrera på samma villkor som övriga företag på apoteksmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-27 Anmäld: 2008-03-27 Besvarad: 2008-04-08
Debatt (13 anföranden)