Förbud mot spel på kredit

Interpellation 2017/18:85 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Dagens Nyheters rapportering om spelbolaget Kombispels erbjudande till sina kunder om spel på kredit har varit förfärlig att följa. Närmare 10 000 spelkunder med betalningsproblem har fått sina fall överlämnade till kronofogden. I skrivande stund har Kombispel fattat beslut om att kreditpröva nya kunder men inte om att avskaffa systemet med spel på kredit. 

I övriga EU-länder råder kreditförbud för det bolag som ansöker om spellicens. Ett spelbolag får alltså inte samtidigt vara kreditgivare. Samma sak gäller egentligen även i Sverige, men det finns ett undantag för folkrörelsedrivna spelbolag. Detta kryphål har utnyttjats av Kombispel. 

Svensk spelmarknad genomgår för närvarande en stor omställning. Civilministern har tagit initiativ till att spellicenser ska införas på delar av spelmarknaden. 

Som grund för denna omreglering har regeringen beställt och fått sig presenterad en utredning, SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad. I utredningsbetänkandet framgår att kreditförbudet föreslås gälla även framgent i det kommande licenssystemet, men med ett undantag: köp av lotter mot faktura. Från att kreditgivningen som i dag tillåts med motiveringen att där föreligger synnerliga skäl föreslår utredningen att spel på kredit i form av köp av lotter mot faktura uttryckligen ska vara tillåtet (s. 617). Alltså just den spelform som förpassat tusentals människor med ekonomiska svårigheter till kronofogden. 

I ett inlägg på det sociala mediet Twitter från den 31 maj i år skriver civilministern: Spel på kredit är en oreda som ska rensas bort från den svenska spelmarknaden en gång för alla.

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi är:

 

Mot bakgrund av ovanstående, är statsrådet beredd att i det kommande licenssystemet införa ett förbud mot spel på kredit som också inkluderar lottköp mot faktura?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-10-27 Överlämnad: 2017-10-30 Anmäld: 2017-11-07 Återtagen: 2017-11-15 Sista svarsdatum: 2017-11-21