Etiska regler för statliga bolag

Interpellation 2012/13:84 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 1 november

Interpellation

2012/13:84 Etiska regler för statliga bolag

av Monica Green (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Alla företag borde följa etiska regler både i Sverige och i utlandet. Det är lättare för staten att ställa krav på de företag som staten har delägarskap i. Statligt ägda företag och bolag ska vara föredömen. Det räcker inte bara att följa ett lands lagar. I länder med svag eller ingen demokrati blir det extra viktigt att ett bolag också har en etisk kompass.

Alla bolag som staten är delägare i ska vara föredömen vad gäller bland annat mänskliga rättigheter, öppenhet, hållbarhet och rent spel.

I länder där folk lever under en diktatur och i skatteparadis är det ännu viktigare att vara noggrann i sina affärer. Där förekommer korruption, penningtvätt och brist på respekt för mänskliga rättigheter, och säkerhetstjänsterna arbetar annorlunda än i Sverige. Samtidigt kan det finnas skäl för demokrati och yttrandefrihet att svenska företag kan etablera sig i länder där människor lider av en diktator. Men då gäller det att verka mycket ansvarsfullt.

I etiska riktlinjer går det att slå fast att man ska undvika att låta affärer utnyttjas till förtryck, att man ska respektera mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. De demokratiska värden som vi sätter högt i Sverige måste också följas vid affärstransaktioner utomlands.

Svenska företag, privata och statligt ägda, får inte vara en del av förtrycket i andra länder.

Vad avser statsrådet att göra så att företag som staten har delägarskap i föregår med gott exempel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-01 Anmäld: 2012-11-05 Besvarad: 2012-11-16
Debatt (9 anföranden)