Dawit Isaak

Interpellation 2012/13:68 av Britton, Sven (S)

av Britton, Sven (S)

den 26 oktober

Interpellation

2012/13:68 Dawit Isaak

av Sven Britton (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Konungen avslutade sitt anförande vid öppnandet av årets riksmöte med att uttrycka glädje över att journalisterna Martin och Johan nu återbördats till fosterjorden.

Det är lätt att dela denna rojala yra, men en kunglig förtvivlan över att en annan svensk journalist, Dawit Isaak, sitter fängslad sedan elva år i Eritrea hade också varit på sin plats.

Till skillnad från Martin och Johan som hade regelbunden kontakt med ambassadpersonal och släktingar under deras 14 månader långa fängelsetid i Etiopien har Dawit Isaak ingen kontakt med omgivningen inklusive med sin familj. Det är inte helt klart om han ännu är i livet. Ingen formell anklagelse har riktats mot honom, än mindre har han rannsakats i någon rättegång. Enligt uppgifter från Eritreas statsledning ska han ha medverkat till samhällsomstörtande verksamhet.

I likhet med fallet Martin och Johan bedrivs från svenskt håll tyst diplomati för att få Dawit Isaak frisläppt. Det är uppenbart att varken den tidigare regeringen eller den nuvarande haft framgång i detta. Den brittiska regeringen lyckades få två brittiska medborgare frigivna efter att ha förbjudit den dubbelbeskattning (2 procent) av exileritreaner som går till Eritreas nuvarande regim och som krävs in av exileritreaner även i Sverige.

EU:s utrikesminister Catherine Ashton uttalade sig nyligen i fallet Dawit Isaak och krävde hans frigivande. Detta kan ju göras med en betydligt större emfas än i fallet Martin och Johan eftersom Dawit Isaak inte dömts för något.

Sverige borde nu genom Jan Eliassons roll som biträdande generalsekreterare i FN ha förstärkta möjligheter att ta upp detta hårresande brott mot mänsklig rättighet i FN och där kanske kunna påverka de arabstater som ännu stöder Eritrea.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga utrikesministern:

Har utrikesministern några färska trovärdiga uppgifter om huruvida Dawit Isaak är i livet?

Är utrikesministern beredd att verka för att även Sverige och helst även övriga medlemsstater i EU i likhet med England förbjuder dubbelbeskattningen av exileritreaner på inkomster de förvärvat och redan beskattats för i ett EU-land?

Är utrikesministern beredd att verka för att fallet Dawit Isaak tas upp i FN:s generalförsamling?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-10-26 Anmäld: 2012-10-26 Svar fördröjt anmält: 2012-11-05 Besvarad: 2012-11-20
Debatt (9 anföranden)