Besked till svenska företagare

Interpellation 2015/16:41 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna är emot skattelättnader för hushållsnära tjänster är ingen hemlighet. Avdragen har kallats för rikemansavdrag och beskrivits som dominerade av poolskötare och butlers. Det har för Magdalena Anderssons parti varit ovidkommande att Konjunkturinstitutet rapporterat om hur svarta jobb blivit vita. Eller Statistiska centralbyråns redogörelse för hur avdraget för hushållsnära tjänster har öppnat upp för ökat företagande, framför allt bland utrikes födda kvinnor. Inte heller när Skatteverket och SCB visade att två tredjedelar av de som använder avdraget tjänar mindre än 32 000 kronor i månaden avstannade kritiken.

RUT-avdraget har kommit att bli en av vår tids största ideologiska frågor. Jag och mitt parti menar att avdraget bidrar till att fler människor kommer i arbete och underlättar vardagen för andra. Finansminister Magdalena Andersson föreslår i stället att avdraget ska halveras. Det gör att många egenföretagare nu flaggar för att de kommer att behöva lägga ned företaget eller minska antalet anställda. Frågan måste dock ställas: Är regeringen klar sedan? För de kvinnor som satsat allt på drömmen om att driva eget, kan finansministern ge dem något besked? För som Magdalena Andersson säkert vet, planerar inte företagare sin verksamhet månadsvis. De anställer inte, i synnerhet inte om ni socialdemokrater får bestämma, människor kvartalsvis. De har en långsiktig plan för sitt företag och dess verksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Vilka villkor kommer företagen som erbjuder hushållsnära tjänster att verka under dessa kommande tre år som ni innehar regeringsmakten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Överlämnad: 2015-10-05 Anmäld: 2015-10-13 Svarsdatum: 2015-10-20 Sista svarsdatum: 2015-11-02
Debatt (13 anföranden)