Återinträde i sjukförsäkringen

Interpellation 2009/10:437 av Palm, Veronica (s)

av Palm, Veronica (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:437 Återinträde i sjukförsäkringen

av Veronica Palm (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Jag har under våren vid flera tillfällen besökt Arbetsförmedlingen för att få information om hur introduktionsprogrammet för de som utförsäkrats ur sjukförsäkringen fungerar. Bilden är samstämmig. Eftersom regeringen väntade så länge med att besluta om vad som skulle hända med dem som skulle komma att utförsäkras har det varit mycket svårt för Arbetsförmedlingen att hinna förbereda sig på ett bra sätt. Trots detta har personalen gjort det allra bästa av en mycket svår situation.

Nu har drygt tre månader gått sedan de första ca 15 000 personerna utförsäkrades och det innebär att det finns möjlighet för sjuka människor att återigen ansöka om sjukpenning.

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att de personer som Arbetsförmedlingen bedömt vara så sjuka att de inte kan delta i någon verksamhet hos Arbetsförmedlingen kan komma tillbaka till sjukförsäkringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-01 Besvarad: 2010-06-09
Debatt (15 anföranden)