RR15

Framställning / redogörelse 2002/03:RR15

Sammanfattning

Granskningsrapporten behandlar Centrala studiestödsnämnden (CSN) och de problem myndigheten under flera år haft med att leva upp till kraven på rimliga handläggningstider för studiestöds-ärenden och möjligheten för studerande och låntagare att kunna sätta sig i kontakt med myndigheten per telefon. Riksdagens revisorer konstaterar att det är särskilt allvarligt att CSN, som många människor under sin studietid är beroende av för sin försörjning, haft dessa problem.

Förändrade förutsättningar

Orsakerna bakom CSN:s problem står att finna i att förutsättningarna för myndighetens verksamhet sedan senare hälften av 1990-talet ständigt förändrats. Den kraftiga utbyggnaden av utbildningsväsendet - i första hand vuxenutbildningen - i mitten av 1990-talet innebar en stor ökning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2003-06-05 Bordläggning: 2003-06-05 Hänvisning: 2003-06-06 Motionstid slutar: 2003-09-19
Förslagspunkter (3)