JO1

Framställning / redogörelse 1998/99:JO1

Omslag Eva Lena Johansson

Översättning till engelska av Summary in English: David Jones

ISSN 0282-0560

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Innehåll

Skrivelse till riksdagen 14

Allmänna domstolar m.m.

Åtal mot en rådman för tjänstefel har ogillats då gärningen ansetts som ringa (felaktigt förverkande av villkorligt medgiven frihet) (592-1996) 34

Uttalanden om lagmannens skyldighet att göra anmälan till Statens ansvarsnämnd när det uppkommer en fråga om åtals-anmälan eller disciplinansvar som rör en vid tingsrätten anställd rådman (2789-1996) 37

Uttalanden om en tingsrätts beslut om förbud för åhörare att bära viss klädsel (MC-väst) under en rättegång (105-1998) 53

Åklagar- och polisväsendena

Åtal mot en kommissarie för tjänstefel har ogillats då han inte ansetts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1998-10-27 Bordläggning: 1998-11-03 Hänvisning: 1998-11-10 Motionstid slutar: 1998-11-19