Torsdag den 17 december 2015

Föredragningslista 2015/16:48

Föredragningslista

2015/16:48

Torsdagen den 17 december 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Utökning av antalet suppleanter

1

Från 25 till 26 i civilutskottet

2

Från 29 till 30 i socialförsäkringsutskottet

3

Från 69 till 70 i EU-nämnden

Val av extra suppleanter

4

Camilla Hansén (MP) som suppleant i civilutskottet fr.o.m. den 18 januari 2016

5

Finn Bengtsson (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

6

Helena Bouveng (M) som suppleant i EU-nämnden

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utbildningsutskottets betänkande

7

Bet. 2015/16:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Försvarsutskottets betänkande

8

Bet. 2015/16:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

9

Bet. 2015/16:FiU17 Genomförande av krishanteringsdirektivet

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

10

Bet. 2015/16:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2 res. (V, L)

11

Bet. 2015/16:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

12

Bet. 2015/16:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1 res. (M)

Justitieutskottets betänkande

13

Bet. 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

14

Avslutning

Interpellationssvar

Statsrådet Anna Johansson (S)

15

2015/16:208 av Christian Holm Barenfeld (M)
Regionala flygplatser

16

2015/16:248 av Anette Åkesson (M)
Konsekvenser av hot om stängning av Öresundsbron

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

17

2015/16:183 av Anette Åkesson (M)
Vidareutveckling av Välfärdsakademin

18

2015/16:226 av Anette Åkesson (M)
Arbetets påverkan på pensionen

19

2015/16:229 av Lotta Finstorp (M)
Bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron

20

2015/16:232 av Johan Forssell (M)
Målet om nio dagars sjukfrånvaro

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

21

2015/16:253 av Anette Åkesson (M)
Riktade statsbidrags effekter på kommunerna

22

2015/16:254 av Anette Åkesson (M)
Fördomar om företag i välfärden

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

23

2015/16:240 av Daniel Riazat (V)
Skolans simundervisning

Statsrådet Aida Hadzialic (S)

24

2015/16:233 av Lotta Finstorp (M)
Arbetsmarknaden för unga på orter med få arbetsgivare

_________________________