Torsdag den 15 februari 2018

Föredragningslista 2017/18:73

Föredragningslista

2017/18:73

Torsdagen den 15 februari 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 25 januari

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2017/18:368 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Leveranssäkerheten för el

3

2017/18:378 av Johan Hultberg (M)
Odemokratiska påverkansmetoder

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Redogörelser

4

2017/18:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2017

KU

5

2017/18:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2017

KU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

6

Bet. 2017/18:AU5 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension

Försvarsutskottets betänkande

7

Bet. 2017/18:FöU3 Försvarspolitik

13 res. (M, SD, C, V, KD)


Justitieutskottets betänkanden

8

Bet. 2017/18:JuU11 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

2 res. (SD, V, -)

9

Bet. 2017/18:JuU12 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

1 res. (SD, -)

10

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________