Tisdag den 9 oktober 2018

Föredragningslista 2018/19:6

Föredragningslista

2018/19:6

Tisdagen den 9 oktober 2018

Kl.

13.00

Val

______________________________________________________________________________

Val

1

Val avåtta ledamöter i Riksrevisionens parlamentariska råd

2

Val av 50 ledamöter i krigsdelegationen

3

Val av ordförande och ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd

4

Val av fyra ledamöter i Riksdagens överklagandenämnd

5

Val av fyra suppleanter i Riksdagens överklagandenämnd

6

Val av 20 ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

7

Val av 20 suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation

8

Val av åtta ledamöter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

9

Val av åtta suppleanter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

10

Val av elva fullmäktige i Riksbanken

11

Val av elva suppleanter i fullmäktigei Riksbanken

12

Anmälan om presidier för utskott och EU-nämnd

Utökning av antalet suppleanter i utskott och EU-nämnd

13

Från 17 till 22 i konstitutionsutskottet

14

Från 17 till 21 i finansutskottet

15

Från 17 till 22 i skatteutskottet

16

Från 17 till 22 i justitieutskottet

17

Från 17 till 20 i civilutskottet

18

Från 17 till 22 i utrikesutskottet

19

Från 17 till 21 i försvarsutskottet

20

Från 17 till 21 i socialförsäkringsutskottet

21

Från 17 till 21 i socialutskottet

22

Från 17 till 21 i kulturutskottet

23

Från 17 till 22 i utbildningsutskottet

24

Från 17 till 19 i trafikutskottet

25

Från 17 till 21 i miljö- och jordbruksutskottet

26

Från 17 till 20 i näringsutskottet

27

Från 17 till 22 i arbetsmarknadsutskottet

28

Från 17 till 57 i EU-nämnden

Val av extra suppleanter

29

Val av fem suppleanter i konstitutionsutskottet

30

Val av fyra suppleanter i finansutskottet

31

Val av fem suppleanter i skatteutskottet

32

Val av fem suppleanter i justitieutskottet

33

Val av tre suppleanter i civilutskottet

34

Val av fem suppleanter i utrikesutskottet

35

Val av fyra suppleanter i försvarsutskottet

36

Val av fyra suppleanter i socialförsäkringsutskottet

37

Val av fyra suppleanter i socialutskottet

38

Val av fyra suppleanter i kulturutskottet

39

Val av fem suppleanter i utbildningsutskottet

40

Val av två suppleanter i trafikutskottet

41

Val av fyra suppleanter i miljö- och jordbruksutskottet

42

Val av tre suppleanter i näringsutskottet

43

Val av fem suppleanter i arbetsmarknadsutskottet

44

Val av 40 suppleanter i EU-nämnden

Avsägelser

45

Lars Adaktusson (KD) som ledamot i EU-nämnden

46

Annelie Karlsson (S) som ledamot i Utrikesnämnden

47

Maria Arnholm (L) som suppleant i skatteutskottet, civilutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden

48

Robert Halef (KD) som suppleant i EU-nämnden

49

Hans Ekström (S) som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Anmälan om kompletteringsval

50

Robert Halef (KD) som ledamot i EU-nämnden

51

Åsa Westlund (S) som ledamot i Utrikesnämnden

52

Mats Persson (L) som suppleant i skatteutskottet

53

Johan Pehrson (L) som suppleant i civilutskottet

54

Arman Teimouri (L) som suppleant i trafikutskottet

55

Joar Forssell (L) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

56

Helena Gellerman (L) som suppleant i näringsutskottet

57

Juno Blom (L) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

58

Lars Adaktusson (KD) som suppleant i EU-nämnden

59

Bengt Eliasson (L) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

60

Annelie Karlsson (S)

61

Ulrika Heie (C)

62

Camilla Brodin (KD)

Anmälan om ny ledamot i Europaparlamentet

63

Anders Sellström (KD) fr.o.m. den 3 oktober

Meddelande om allmänpolitisk debatt

64

Tisdagen den 16 oktober efter val av riksdagsorgan kl. 13.00 med fortsättning onsdagen den 17 oktober kl. 09.00 och torsdagen den 18 oktober kl. 12.00

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

65

2018/19:FPM1 Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2019 COM(2018) 608

MJU

66

2018/19:FPM2 Direktiv om att avskaffa tidsomställningar COM(2018) 639

TU

67

2018/19:FPM3 Rådsbeslut om förhandlingsmandat för kommissionen att med USA omförhandla importkvoten för nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner COM(2018) 332

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:273 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

68

2018/19:28 av Pia Steensland m.fl. (KD)

SoU


med anledning av prop. 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare

69

2018/19:22 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

70

2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

71

2018/19:25 av Lina Nordquist m.fl. (L)

SoU

_________________________