Stöd för avveckling av kärnkraftverk samt finansiering för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM152 KOM (2018) 466, KOM (2018) 467

KOM (2018) 466, KOM (2018) 467

Stöd för avveckling av kärnkraftverk samt finansiering för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall

[konvertering pågår]