Förordning om ramprogram för forskning och innovation (2021-2027) Horisont Europa

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM155 COM (2018) 435, COM (2018) 436, COM (2018) 437

COM (2018) 435, COM (2018) 436, COM (2018) 437

Förordning om ramprogram för forskning och innovation (2021-2027) Horisont Europa

[konvertering pågår]