Förordning om inrättande av Europeiska unionens rymdprogram och rymdpogrambyrå

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM154 KOM(2018) 447

KOM(2018) 447

Förordning om inrättande av Europeiska unionens rymdprogram och rymdpogrambyrå

[konvertering pågår]