Förordning om Europeiska försvarsfonden

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM153 KOM (2018) 476

KOM (2018) 476

Förordning om Europeiska försvarsfonden

[konvertering pågår]