Protokoll sammanträde 2018/19:10

EU-nämndens dokument 2018/19:10

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:10

DATUM

2018-11-23

TID

09.00- 12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 16 november 2018 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Utrikes frågor - utveckling
Statsrådet Isabella Lövin m. fl. från Utrikesdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida