Protokoll sammanträde 2014/15:15

EU-nämndens dokument 2014/15:15

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2014/15:15

DATUM

2014-11-28

TID

9.00– 12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 21 november återfinns i bilaga 2.

Dokument på bordet:

Protokollsutdrag från Socialutskottets sammanträde den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida