Säkerhet i vägtunnlar, del 1

Departementsserien 2005:18

Ds 2005:18

Säkerhet i vägtunnlar

Näringsdepartementet

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-690
91 91 Ordertel:
08-690
91 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 2003.

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss.

Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på

http://www.regeringen.se/remiss

Tryckt av XGS Grafisk Service

Stockholm 2005

ISBN
91-38-22357-0

ISSN
0284-6012

Innehåll

1

Sammanfattning .......................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida