Internationella namnfrågor

Departementsserien 2011:39

Innehåll

Till Justitiedepartementet..................................................

7

Sammanfattning...............................................................

9

1

Författningsförslag ..................................................

15

1.1

Förslag till lag om internationella namnfrågor...................

15

1.2

Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670) ..........

20

2

Svensk internationell namnrätt .................................

21

2.1

Utvecklingen fram till 1982 års namnlag............................

21

2.2

Gällande rätt.........................................................................

25

2.2.1

Svenska myndigheters behörighet ...........................

25

2.2.2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida