Gårdsstödet 2015-2020

Departementsserien 2014:6

ds 2014 6

Innehåll

1

Sammanfattning av överväganden och förslag ..............

7

2

Inledning ...............................................................

17

2.1

Mål och utgångspunkter......................................................

17

2.2

Framtagande av departementspromemorian......................

21

3

Jordbruket och dess förutsättningar ..........................

23

3.1

Marknaden för jordbruksprodukter ...................................

23

3.1.1

Världsmarknaden ......................................................

23

3.1.2

EU:s inre marknad....................................................

25

3.1.3

Den svenska marknaden...........................................

25

3.2

Svenskt jordbruk..................................................................

26

3.2.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida