Ekofin_budget_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C26

Promemoria

2018-11-05

Finansdepartementet

EU-nämnden

Budgetavdelningen

Kommenterad dagordning Ekofin Budget 16 november 2018

1.Godkännande av dagordningen

2.Förberedelser för förlikningsmötet med Europaparlamentet

Ordförandeskapet redovisar ett förslag till förhandlingsmandat inför förlikningsmötet och inhämtar godkännande från rådet.

3. Resultatet av förlikningsmötet med Europaparlamentet

Under denna dagordningspunkt slås utfallet av förhandlingen fast. Förhandlingarna med Europaparlamentet sker parallellt med själva rådsmötet. Syftet är att parterna ska kunna bli överens om de olika delarna i förlikningsförhandlingen.

4. Övriga frågor

Inga övriga frågor är aviserade.