Dagordning för rådet utbildning, ungdom och kultur

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DB9

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkterna
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Halvtidsutvärderingen av Erasmus + och framtida riktlinjer efter 2020
  - Riktlinjedebatt
 4. Europeiska rådets slutsatser från december 2017 ? utbildningsaspekter
  - Riktlinjedebatt
 5. Övriga frågor
  Toppmötet om utbildning (Bryssel den 25 januari 2018)
  - Information från kommissionen