Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D15

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Den fleråriga budgetramen för 2021?2027
  - Riktlinjedebatt

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Rådets 18-månadersprogram (1 januari 2019 ? 30 juni 2020)
  - Godkännande
 5. Förberedelser inför Europeiska rådet den 13?14 december 2018: Slutsatser
  - Diskussion
 6. Uppföljning av Europeiska rådet
  - Lägesrapport
 7. Europeiska planeringsterminen 2019 ? årlig tillväxtöversikt
  - Föredragning av kommissionen
 8. Rättsstatsläget i Polen ? motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget
  - Hörande av Polen i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget
 9. Unionens värden ? Ungern ? motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget
  - Diskussion
 10. Övriga frågor
  Resultat av konferensen om subsidiaritet den 15?16 november 2018
  - Information från ordförandeskapet