Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C24

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Den fleråriga budgetramen 2021?2027
  - Riktlinjedebatt

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Förberedelser inför Europeiska rådet den 13?14 december 2018: kommenterat utkast till dagordning
  - Diskussion
 5. Den europeiska planeringsterminen 2019 ? färdplan
  - Föredragning av ordförandeskapet och det kommande ordförandeskapet
 6. Lagstiftningsplanering ? kommissionens arbetsprogram för 2019
  - Föredragning av kommissionen
 7. Subsidiaritetspaketet
  - Föredragning av kommissionen
 8. Den årliga rättsstatsdialogen
  - Diskussion
 9. Rättsstatsläget i Polen/artikel 7.1 i EU-fördraget ? motiverat förslag
  - Lägesrapport
  forts.

 10. Unionens värden ? Ungern ? motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget
  - Lägesrapport
 11. Övriga frågor