Dagordning för rådet allmänna frågor, art. 50

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6C23

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan enligt artikel 50 i EU-fördraget
  - Lägesrapport
 4. (ev) Förberedelse av Europeiska rådet (art. 50) den 13 eller 14 december 2018: Kommenterat utkast till dagordning
  - Diskussion
 5. Övriga frågor